major002

       นายสิบชั้นต้น   นายสิบอาวุโส    หลักสูตรชั้นนายร้อย   หลักสูตรชั้นนายพัน  pig noppadon002 Customtitle2 Custom

พิธีเปิดการฝึกพลชุดชักราชรถ ณ โรงเรียนทหารสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
พล.ท.อาวุธ เอมวงศ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกพลชุดชักราชรถ ณ โรงเรียนทหารสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐