major002    นายสิบชั้นต้น   นายสิบอาวุโส    หลักสูตรชั้นนายร้อย   หลักสูตรชั้นนายพัน  pig anak1 Mobiletitle2 Custom

พิธีเปิดการฝึกพลชุดชักราชรถ ณ โรงเรียนทหารสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
พล.ท.อาวุธ เอมวงศ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกพลชุดชักราชรถ ณ โรงเรียนทหารสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 • S__001-Small.jpg
 • S__002-Small.jpg
 • S__003-Small.jpg
 • S__004-Small.jpg
 • S__005-Small.jpg
 • S__006-Small.jpg
 • S__007-Small.jpg
 • S__008-Small.jpg
 • S__009-Small.jpg
 • S__010-Small.jpg
 • S__011-Small.jpg
 • framnew.png
 • DSC_6332-Small.JPG
 • DSC_6331-Small.JPG
 • DSC_6327-Small.JPG
 • DSC_6325-Small.JPG
 • DSC_6322-Small.JPG
 • DSC_6321-Small.JPG
 • DSC_6318-Small.JPG
 • DSC_6317-Small.JPG
 • DSC_6316-Small.JPG
 • DSC_6310-Small.JPG
 • DSC_6269-Small.JPG
 • DSC_6229-Small.JPG
 • DSC_6225-Small.JPG
 • DSC_6215-Small.JPG
 • DSC_6214-Small.JPG
 • DSC_6213-Small.JPG
 • DSC_6210-Small.JPG
 • DSC_6207-Small.JPG
 • DSC_6206-Small.JPG